Komunikat nr 2 – pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy na drugi moduł szkolenia organizowanego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, pomogą one Państwu lepiej przygotować się do kolejnego modułu szkoleniowego.

  1. Przypominamy o realizacji zadania wdrożeniowego. Nasze najbliższe spotkanie rozpoczynamy od sesji, poświęconej omówieniu realizacji zadania wdrożeniowego. Poniżej przypomnienie zadania i wskazanie sposobu jego zaprezentowania. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa prezentacjom uda się nam stworzyć przestrzeń do wymiany wzajemnych doświadczeń i uczenia się od siebie. Prosimy, aby wystąpienia były krótkie i zawierały najistotniejsze wnioski z Państwa pracy.

Zadanie wdrożeniowe nr 1:

Zbierzcie informacje od dyrektorów, w jaki sposób w zarządzanych przez nich szkołach/placówkach rozwijane są kompetencje kluczowe u uczniów. Przygotujcie prezentację zebranych informacji, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 5-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

  1. Prosimy o zabranie ze sobą opracowanych na poprzednim module SWOT-ów. Będziemy dalej na nich pracować. Zespoły, które nie zabrały ze sobą swoich SWOT-ów, nie muszą się martwić, mamy je wszystkie i przekażemy Państwu przed zajęciami, w ramach których będziemy je wykorzystywać.
  2. W związku ze złożonymi obietnicami prosimy Państwa o wytypowanie z każdej z jednostek po jednym dyrektorze szkoły/placówki do uczestnictwa w szkoleniach dla dyrektorów, realizowanych w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Chcielibyśmy, aby Państwo zastanowili się dobrze nad dyrektorami/kandydatami do szkolenia. Powinny być to osoby, które po ukończeniu szkolenia wesprą Państwa działania związane z wdrożeniem planów strategicznych oraz realizacją procesowego wspomagania w szkołach/placówkach.

Informacja o szkoleniach dla dyrektorów:

Szkolenia dla dyrektorów realizowane są w cyklu 3 spotkań po 3 dni każde. Planowany termin realizacji to: sierpień, wrzesień i październik 2017 r. O bardziej szczegółowych terminach będziemy informować Państwa i dyrektorów w najbliższych tygodniach. Każdy z dyrektorów uczestniczących w szkoleniu zobowiązany jest po jego ukończeniu do przeprowadzenia w swojej szkole/placówce procesowego wspomagania.
Zgłoszenia dyrektorów prosimy nadsyłać do 6 lipca 2017 r. na adres e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl, w treści maila podając imię i nazwisko dyrektora, jego adres e-mail oraz telefon kontaktowy, nazwę prowadzonej przez niego placówki wraz z miejscowością w której się znajduje, typ szkoły (np. szkoła podstawowa, liceum itp.), nazwę organu prowadzącego.        

  1. W związku z Państwa licznymi prośbami planujemy pod koniec drugiego dnia szkolenia wygospodarować trochę więcej czasu na oddech po wyczerpujących zajęciach warsztatowych.

Termin i miejsce szkolenia:

Drugi moduł szkolenia odbędzie się w dniach 26–28 czerwca 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 511 49 49 49 e-mail: recepcja@hphotel.pl.

Link do strony hotelu: http://www.hphotel.pl/

Kiedy zaczynamy i kończymy:

Od godziny 9:30 – zakwaterowanie uczestników w hotelu

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych: 26 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00

Zakończenie modułu obiadem: 28 czerwca 2017 r. o godzinie 13:45

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Podczas szkolenia zapewniamy noclegi w pokojach 2-osobowych i wyżywienie wszystkim uczestnikom, a także materiały szkoleniowe oraz opiekę trenerską.

Dojazd do hotelu:

Uczestnicy, którzy przyjadą własnym transportem, mają możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu na hotelowym parkingu.

Osoby, które korzystają z transportu publicznego, mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją miejską. Metrem do ostatniej stacji MŁOCINY, a następnie autobusem 114 z pobliskiej pętli autobusowej do przystanku MUZEALNA.

Można również skorzystać z oznaczonego autokaru, który zostanie podstawiony pod KINOTEKĘ (Pałac Kultury i Nauki od strony Alej Jerozolimskich) o godzinie 9:40 i w ten sposób dotrzeć na nasze szkolenie. Odjazd autobusu o 10:10.

Osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru po zakończeniu szkolenia, również zostaną odwiezione z Hotelu pod Dworzec Centralny w Warszawie.

Uwaga: prosimy osoby, które chcą skorzystać z autokaru, o przesłanie takiej informacji na adres e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl do 21 czerwca 2017 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy program drugiego modułu szkolenia przekazujemy w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa