Poszukujemy moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, poszukuje moderatora sieci współpracy i samokształcenia adresowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie w okresie od 1.07.2017 do 31.03.2018 r. Termin składania ofert: do 10 czerwca 2017 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie
Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa