Szkolenie dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowania szkół i placówek do wdrożenia od nowego roku szkolnego 2017/2018 zmian wynikających z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 56) − przeprowadzi szkolenia „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Przeznaczone są one dla pracowników z placówek doskonalenia nauczycieli, które wskazali kuratorzy oświaty. Przeszkoleni nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni będą następnie szkolić rady pedagogiczne/pracowników szkół i placówek, do września 2017

Szkolenia odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w następujących terminach: 27–28.04.217, 9–10.05.2017, 18–19.05.2017

Rekrutacja jest zakończona

Materiały edukacyjne, w tym prezentacje PowerPoint, zostaną udostępnione na stronie internetowej Wydziału Wychowania i Profilaktyki na początku czerwca 2017− po zakończeniu szkoleń. Publikacje mogą być wykorzystane przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli podczas szkoleń w całej Polsce.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa