Konsultacje programów szkoleniowo-doradczych z samorządowcami

W grudniu 2016 r. zakończyły się prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ich autorami byli eksperci wyłonieni w trybie otwartego konkursu. Przygotowane programy zostały przekazane Związkowi Miast Polskich. Konsultacje programów przebiegały w następujących terminach:

 • 12–13 stycznia 2017 r. w Koziegłowach: Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń,
 • 19–20 stycznia 2017 r. w Kutnie: Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń,
 • 26–27 stycznia 2017 r. w Jędrzejowie: Powiatowa Grupa Wymiany Doświadczeń.

Uwagi zgłoszone do programów zostały ustrukturalizowane w bloki tematyczne i dotyczyły:

 1. ogólnej koncepcji programów,
 2. zakresu tematycznego (poziomu szczegółowości programów),
 3. sprofilowania programów ze względu na odbiorców (kadra kierownicza/pracownicy operacyjni),
 4. zaproponowanych metod realizacji szkoleń,
 5. zadań do realizacji w siedzibie jednostek (praca między zjazdami),
 6. organizacji szkoleń, m.in.:
  • wielkości i składu grup szkoleniowych,
  • wielkości i składu zespołów z JST,
  • długości i czasu realizacji programów,
  • liczby i częstości modułów,
  • dni i godzin zjazdów/modułów.

Uwagi zostały także szczegółowo omówione i przedyskutowane na spotkaniu z przedstawicielami Związku Miast Polskich w styczniu 2017 r.

W dniach 3–4 lutego 2017 r. na spotkaniu w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku z uwagami do programów szkoleniowo-doradczych zostali zapoznani także autorzy/eksperci. Przedyskutowano je i zdecydowano, które z nich zostaną uwzględnione i w jaki sposób.

Programy szkoleniowo-doradcze zostaną poddane również weryfikacji w ramach pilotażu na grupie 90 przedstawicieli JST z 30 jednostek samorządu terytorialnego. Nabór jednostek samorządu terytorialnego do pilotażu już trwa, zachęcamy do uczestnictwa!

W oparciu o opracowane programy szkoleniowo-doradcze docelowo przeszkolonych zostanie ok. 3300 samorządowców z 1000 jednostek samorządu terytorialnego w ramach 16 projektów konkursowych realizowanych we wszystkich województwach na terenie Polski. Ogłoszenie projektów konkursowych planowane jest w czerwcu 2017 r.

Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń w Kutnie
Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń w Kutnie
Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń w Koziegłowach
Powiatoiwa Grupa Wymiany doświadczen w Jędrzejowie
Powiatoiwa Grupa Wymiany doświadczen w Jędrzejowie

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa