Organizacja szkoleń, konferencji i spotkań – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym wydarzeń, tj. szkoleń, konferencji  i spotkań. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa