Eksperci w kolejnych dwóch obszarach tematycznych – wybrani

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r., w toku postępowania konkursowego wybranych zostało 6 ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo − doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

W następujących obszarach tematycznych wybrano:

 • Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – 3 ekspertów;
  • Aleksandra Kuźniak (Kostrzyn)
  • Urszula Blicharz (Wierzchosławice)
  • Marcin Wojtkowiak (Owińska)
 • Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych – 3 ekspertów;
  • Tadeusz Konarski (Kluczbork)
  • Maria Utracka (Włodowice)
  • Ewa Halska (Pyskowice)

Jednocześnie przypominamy, że pierwsze spotkanie ekspertów odbędzie się w dniu 18-19 sierpnia 2016r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku k. Warszawy.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa