Powtórzenie naboru ekspertów w dwóch obszarach tematycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 22 lipca 2016r. postępowanie konkursowe w dwóch obszarach tematycznych tj; Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych i Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – zostało anulowane.

Zachęcamy Państwa do ponownego złożenia swoich ofert w konkursie na ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

Prosimy o składanie ofert w dwóch obszarach tematycznych:

Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2016r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa