Eksperci w dwóch obszarach tematycznych – wybrani

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że w dniu 20 lipca 2016r. w toku postępowania konkursowego  wybranych zostało 4 ekspertów do realizacji zadań tj. opracowanie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną, przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielenie wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

W następujących obszarach tematycznych wybrano:

  • System wspomagania szkół i jego wykorzystanie do podnoszenia jakości pracy szkół, umiejętności kluczowe uczniów i ich kształtowanie przez szkoły – 2 ekspertów:
    1. Dorotę Tomaszewicz (Jonkowo)
    2. Annę Jurewicz (Toruń)
  •  Finansowanie oświaty – 2 ekspertów:
    1. Lilianę Zientecką (Warszawa)
    2. Katarzynę Zychowicz (Częstochowa)

Ponadto, informujemy, że postępowania w dwóch pozostałych obszarach tematycznych zostały anulowane i zostaną powtórzone. W ciągu najbliższych 5 dni zostanie wywieszone nowe ogłoszenie
o naborze.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa