Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie z nauką języka migowego

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie od 13 lutego 2015 r. do r. do 24 kwietnia 2015 r. zrealizowano warsztaty umiejętności wychowawczych wg propozycji Joanny Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cz. I. Zajęcia z grupą słyszących i niesłyszących rodziców uczniów prowadziła Wiesława Michałowska – Nowak pedagog oraz Jolanta Lubkiewicz i Dorota Marzewska, które są tłumaczami i absolwentami „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I.

 

Spotkania były tłumaczone na język migowy. Połączono je z nauką języka migowego jako niezbędnego środka do komunikacji z dzieckiem niesłyszącym. Właściwy dobór słów w języku migowym zapewniły konsultacje merytorycznie Tomasza Smakowskiego certyfikowanego tłumacza, biegłego języka migowego (certyfikat T2, współpracującego ze stacjami telewizyjnymi).

Spotkania zaowocowały nowymi rozwiązaniami w formie opracowania słownika języka migowego niezbędnego do zrozumienia i nawiązania relacji z dziećmi, integracji rodziców słyszących i niesłyszących. Powstała nieformalna grupa rodziców, której celem było doskonalenie umiejętności wychowawczych i stworzenie słownika języka migowego dotyczącego:

  • rozpoznawania i nazywania uczuć i emocji;
  • metod zachęcania dziecka do samodzielności;
  • rozumienia i akceptowania uczuć dziecka;
  • komunikacji z dzieckiem niesłyszącym;
  • zachęcania do współpracy i samodzielności;
  • rozwiązywania problemów dziecka;
  • potrzeb swoich i dzieci;
  • relacji w rodzinie i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka.

30 kwietnia 2015 r. uroczyste 11 spotkanie kończy warsztaty z wręczeniem zaświadczeń i dyplomów. Zgodnie z życzeniami rodziców planowane są dodatkowe spotkania w celu utrwalania słownika języka migowego związanego z odbytymi warsztatami.

Opracowanie: Anna Lubkiewicz

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa