Szkolenie dla rodziców w Ochotnicy Górnej

Jesienią 2014 roku zajęcia „Szkoły dla rodziców” odbyły się dla dwunastu osób, kadry Niepublicznego Przedszkola w Ochotnicy Górnej prowadzonym przez firmę Cezar Sp. z o.o. Organizatorem warsztatów była Pracownia Psychoedukacji SUSTINE, zajęcia prowadzi Małgorzata Cwener właściciel pracowni oraz koordynator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Krakowie. Pracownia Psychoedukacji SUSTINE planuje organizację zajęć warsztatowych w innych przedszkolach prowadzonych przez firmę Cezar Sp. z o.o. aby WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK stało się stylem ich pracy z dziećmi.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa