Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2014.

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2014 roku. Od obecnego roku dane sprawozdawcze będą zbierane dwa razy w roku. W tym celu został opracowany formularz w formie elektronicznej. 

Pierwszy termin sprawozdawczy: 1.01.2014 -31.08.2014 – sprawozdania do 15.09.2014 r.
Drugi termin sprawozdawczy: 1.09.2014 -31.12.2014– sprawozdania do 15.01.2015 r.
 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa