Sprawozdanie z realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2013

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2013 w całym kraju przeprowadzono:

  • 394 czterdziestogodzinne szkolenia dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto 5 205 osób,
  • 58 czterdziestogodzinnych szkoleń dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 777 osób,
  • 21 konferencji regionalnych,
  • 12 seminariów dla realizatorów programu.

Koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili superwizjie dla 159 realizatorów oraz grupy wsparcia dla 946 absolwentów szkoleń.

 

W poszczególnych województwach przedstawia się to następująco:

 

Województwo
40-godz. szkolenia dla rodziców
i wychowawców
40-godz. szkolenia  dla profesjonalistów
Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów
dolnośląskie
17 grup: 169 osób
4 grupy: 59 osób
Superwizja dla 27 realizatorów           
Grupy wsparcia dla 31 absolwentów
kujawsko-pomorskie
brak danych
 
Superwizja dla 4 realizatorów
lubelskie
33 grupy: 385 osób
 
Superwizja dla 25 realizatorów           
Grupy wsparcia dla 54 absolwentów
lubuskie
16 grup: 272 osób
1 grupa: 12 osób
Superwizja dla 4 realizatorów           
Grupy wsparciadla 4 absolwentów
łódzkie
13 grup: 223 osób
2 grupy: 18 osób
Superwizja dla 22 realizatorów
Grupy wsparciadla 49 absolwentów
małopolskie
47 grup: 596 osób
4 grupy: 46 osób
Superwizja dla 31realizatorów
Grupy wsparciadla 84 absolwentów
mazowieckie
44 grupy: 558 osób
25 grup: 342 osób
Superwizja dla 5 realizatorów
Grupy wsparciadla 60 absolwentów
opolskie
24 grupy: 321 osób
8 grup: 110 osób
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupy wsparciadla 54 absolwentów
podkarpackie
10 grup: 121 osób
 
Superwizja dla 5 realizatorów
Grupy wsparcia dla 18 absolwentów
podlaskie
16 grup: 204 osób
 
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupa wsparcia dla 10 absolwentów
pomorskie
42 grupy: 500 osób
4 grupy: 39 osoby
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupa wsparcia dla 21 absolwentów
śląskie
13 grup: 268 osób
2 grup: 21 osób
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupy wsparcia dla 30 absolwentów
świętokrzyskie
4 grupy: 47 osób
 
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupy wsparcia dla 8 absolwentów
warmińsko-mazurskie
21 grup: 268 osób
4 grupy: 56 osób
Superwizje dla 12 realizatorów
Grupa wsparcia dla 60 absolwentów
wielkopolskie
15 grup: 190 osób
1 grupa: 15 osób
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupy wsparcia dla 43 absolwentów
zachodnio-pomorskie:
40 grup: 587 osób
2 grup: 48 osób
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupy wsparcia dla 65 absolwentów
Razem Polska
355 grup: 4 709 osób
w tym programem objęto:
600 szkół
3 969 rodziców
740 nauczycieli
57 grup: 766 osób
Superwizja dla 159 realizatorów
Grupy wsparcia dla 595 absolwentów
Litwa
39 grup: 496 osób
w tym programem objęto:
31 szkół
303 rodziców
193 nauczycieli
1 grupa: 11 osób
Grupy wsparcia dla 351 absolwentów
Razem 2013
394 grupy: 5 205 osób
w tym programem objęto:
631 szkół
4 272 rodziców
933 nauczycieli
58 grup: 777 osób
Superwizja dla 159 realizatorów
Grupy wsparcia dla 946 absolwentów

 

Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w 2013 roku:

  • przeprowadzenie 2 seminariów dla 41 edukatorów-koordynatorów Programu;
  • prowadzenie na stronach internetowych: ogólnopolskiego Banku realizatorów programu;
  • przeprowadzenie 40 godzinne go szkolenia "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" dla 12 dyrektorów szkół;
  • przeprowadzenie 40 godzinne go szkolenia "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" cz. 3 „Nastolatek” dla 12 realizatorów;
  • przygotowanie certyfikatów dla 568 realizatorów Programu, którzy pomyślnie przeszli ewaluację zewnętrzną;
  • powierzenie 53 edukatorom na poziomie wojewódzkim na okres pięciu lat koordynacji Programu, który w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego spełnił standard poziomu II – Dobra praktyka i otrzymał rekomendację: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokonania w Programie w latach 2007-2013:

 

Rok
Grupy podstawowe
Profesjonaliści
Konferencje
Seminaria
2013
394 grupy:
5 205 osób
58 grup:
777 osób
21 konferencji
12 seminariów
2012
434 grupy:
5 019 osób
59 grupy:
767 osób
8 konferencji
8 seminariów
2011
360 grup:
4 119 osób
53 grupy:
799 osób
8 konferencji
9 seminariów
2010
206 grup:
2 489 osób
72 grupy:
949 osób
33 konferencje
19 seminariów
2009
235 grup:
2 676 osób
48 grup:
641 osób
9 konferencji
14 seminariów
2008
299 grup:
3 694 osoby
45 grup:
559 osoby
18 konferencji
28 seminariów
2007
338 grup:
4 375 osób
33 grup:
453 osób
5 konferencji
8 seminariów
Razem:
2266 grup:
27 577 osoby
368 grup:
4 945 osób
102 konferencje
98 seminariów

Opracowanie: Maria Talar

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa