Wizyta dyrektorów szkół z Litwy

10 kwietnia 2013 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji przy ulicy Polnej odbyło się spotkanie, w ramach WIZYTY STUDYJNEJ, z 22 dyrektorami szkół oraz pracownikami poradni  psychologiczno-pedagogicznych z Litwy. Warto wspomnieć, że nasi goście to reprezentanci instytucji oświatowych, które realizują program edukacyjny ORE Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

 

W spotkaniu ze strony ORE uczestniczyli: Wicedyrektor ORE pani Dorota Żyro, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki Anna Borkowska, autorka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Joanna Sakowska, współautorka programu Golden Five Joanna Szymańska, kierownik Zespołu Promocji Zdrowia w Szkole i koordynator programu Szkół Promujących Zdrowie Katarzyna Stępniak, koordynator programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna Dorota Macander, koordynator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Maria Talar.


Pani Dyrektor Dorota Żyro powitała gości, a następnie przedstawiła zadania ORE jako centralnej placówki doskonalenia nauczycieli i najważniejsze projekty realizowane przez naszą instytucję związane z reformą systemu edukacji. Z kolei pani Anna Borkowska omówiła główne zadania Wydziału Wychowania i Profilaktyki i upowszechniane programy edukacyjne. Autorka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, pani Joanna Sakowska, przedstawiła system jego upowszechniania i liczby przeszkolonych osób w ostatnich latach.

Po wystąpieniach i prezentacji pracownicy ORE odpowiadali na liczne pytania gości. Wymieniano też doświadczenia i informacje dotyczące systemu wspierania szkół przez poradnie, roli i zadań poradni oraz roli dyrektora szkoły we wdrażaniu działań profilaktycznych dobrej jakości.
 
 
 
Oprac. Joanna Szymańska, Maria Talar

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa