Nowy numer Zeszytów metodycznych Nr 12 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ludzie, program, wydarzenia – wczoraj i dziś

Ukazał się kolejny numer Zeszytów metodycznych Nr 12 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ludzie, program, wydarzenia – wczoraj i dziś opracowany przez Małgorzatę Węgrzecką we współpracy z Joanną Sakowską, Marią Talar i Teresą Woynarowską z okazji dwudziestolecia programu. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zajęć psychoedukacyjnych przeznaczony zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli. Program pomyślany jest tak, aby służył pomocą tym, którzy już doświadczają kłopotów wychowawczych w kontaktach z dziećmi, ale także tym, którzy, chcąc uniknąć błędów w przyszłości, poszukują wiedzy i umiejętności wychowawczych. Szkoła adresowana jest do wszystkich rodziców i wychowawców czasem przestraszonych, bezsilnych, obarczonych poczuciem winy, a przecież pełnych miłości i dobrych intencji, często samodzielnie poszukujących odpowiedzi na dręczące ich pytania. Szkoła może również wspierać te rodziny, w których już występują niepokojące objawy, jak wagary, agresja czy kontakt ze środkami uzależniającymi.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa