Sprawozdanie z realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2011

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2011 w całym kraju przeprowadzono:

360 czterdziestogodzinnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto 4 119 osób,
53 czterdziestogodzinne szkolenia dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 799 osób,
8 konferencji regionalnych,
9 seminariów dla realizatorów programu.

Koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili łącznie 137 superwizji dla 582  absolwentów szkoleń.

W poszczególnych województwach przedstawia się to następująco:
 

Województwo
Grupy dla rodziców i wychowawców
Grupy dla profesjonalistów
dolnośląskie
11 grup: 123 osoby
1 grupa: 13 osób
kujawsko-pomorskie
11 grup: 160 osób
1 grupa: 18 osób
lubelskie
47 grup: 529 osób
2 grupy: 24 osoby
lubuskie
28 grup: 302 osoby
4 grupy: 63 osoby
łódzkie
28 grup: 308 osób
 
małopolskie
27 grup: 343 osób
6 grup: 71 osób
mazowieckie
17 grup: 188 osób
19 grup: 365 osoby
opolskie
16 grup: 164 osoby
 
podkarpackie
16 grup: 211 osób
 
podlaskie:
43 grupy: 372 osoby
1 grupa: 14 osób
pomorskie:
 
4 grupy: 60 osób
śląskie
50 grup: 509 osób
11 grup: 119 osób
świętokrzyskie
4 grupy: 47 osób
 
warmińsko-mazurskie
2 grupy: 20 osób
2 grupy: 24 osoby
wielkopolskie
10 grup: 83 osoby
3 grupy: 23 osoby
zachodnio-pomorskie
22 grupy: 312 osób
1 grupa: 15 osób
Litwa
26 grup: 298 osób
1 grupa: 15 osób
Razem 2011:
360 grup: 4 119 osób
w tym programem objęto:
199 szkół i 619 nauczycieli
53 grupy: 799 osó

 

altSprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2011

 

Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"w 2011 roku:
 • przeprowadzenie 2 seminariów dla 53 edukatorów-koordynatorów Programu;
 • prezentowanie Programu na konferencjach wojewódzkich dla 420 osób;
 • prowadzenie na stronach internetowych: ogólnopolskiego Banku realizatorów programu;
 • opracowanie e-poradnika dla rodziców i realizatorów „Kochaj i wymagaj”;
 • opracowanie Zeszytu metodycznego nr 11 Szkoła dla rodziców i Wychowawców cz. 3.
  Niezbędnik dla uczestników warsztatów
  ;
 • dodrukowanie skryptów dla realizatorów cz. 1 i cz. 2;
 • przeprowadzenie w ramach Umowy Edukacyjnej ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „bez Porażek” :
   15 czterdziestogodzinnych szkoleń dla profesjonalistów – realizatorów; w których uczestniczyło
  193 psychologów i pedagogów,  w tym: cz.1 –137 osób, cz. 2 –15 osób i cz. 3 –41 osoby.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa