Seminarium „Specyficzne problemy okresu dorastania. Wychowanie i profilaktyka. Cz. II”

W dniach 07–09 września 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się seminarium dla edukatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i instruktorów programu „Golden 5” – „Specyficzne problemy okresu dorastania. Wychowanie i profilaktyka. Cz.II

 

Seminarium miało na celu wspólną pracę nad projektem „Zagubiona nastolatka” oraz podnoszenie kompetencji zawodowych edukatorów i instruktorów programów w ramach problematyki związanej z okresem adolescencji.

Część wykładowa:

  1. Dr Cezary Żechowski zaprezentował cykl wykładów dotyczących psychiki nastolatków.
  2. Dr Marek Gajowy przybliżył uczestnikom tematykę pracy ze stratą w wykładzie pt. „Specyficzne problemy okresu dorastania. Praca z nastolatkami i ich rodzicami – radzenie sobie ze stratą”:
  3. Marta Witkowska przedstawiła prezentację „Obraz ciała w dzieciństwie, okresie adolescencji i wczesnej dorosłości”:

Praca warsztatowa nad projektem „Zagubiona nastolatka” zorganizowana wokół zagadnień, potrzeb i praktycznych rozwiązań dotyczących sytuacji pomagania i wspierania rozwoju nastolatków, w szczególności dziewcząt.
Odbyły się spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne edukatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Czytaj więcej…


Opracowanie: Marta Witkowska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa