Nowy program profilaktyczny „UNPLUGGED”

{module ORE-PWP|rounded}

 

13 czerwca 2011 r. zakończyła się pilotażowa realizacja programu profilaktycznego „Unplugged” w szkołach. W pilotażu uczestniczyło siedem szkół: podstawowych oraz gimnazjalnych z różnych regionów Polski:

 • Zespół Szkół nr 69 w Warszawie
 • Gimnazjum nr 1 w Brwinowie
 • Gimnazjum nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim
 • Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu
 • Zespół Szkół Publicznych w Olszanicy
 • Szkoła Podstawowa w Kunowie
 • Zespół Szkół w Krasnosielcu

Łącznie w projekcie wzięło udział 14 klas oraz 21 nauczycieli i pedagogów. Udział w programie nakładał na nauczycieli następujące zobowiązania:

 • uczestnictwo w szkoleniu warsztatowym dla realizatorów;
 • realizację 12 spotkań z uczniami według opracowanych w programie scenariuszy zajęć w okresie od marca do czerwca;
 • przeprowadzenie spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie;
 • udział w dwóch spotkaniach superwizyjnych prowadzonych przez trenerów programu z ORE i KBPN;
 • prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.

Podczas wspólnego spotkania podsumowującego, które odbyło się 13 czerwca 2011 r. w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, nauczyciele wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w programie i poznania nowych metod pracy profilaktycznej. Program został dobrze przyjęty również przez uczniów, którzy chętnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Dodatkową wartością programu, w opinii nauczycieli był jego pozytywny wpływ na uczniów przejawiający się m.in. w większej integracji klasy, wzroście aktywności uczniów, poprawie relacji nauczyciel-uczeń.
Na zakończenie spotkania dr Piotr Jabłoński – dyrektor KBPN wręczył uczestnikom certyfikaty realizatorów programu „Unplugged”, uprawniające do prowadzenia programu w szkołach.

   

Opracowała: Anna Borkowska


 

W dniach 24-26 listopada w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Polnej 46a odbyły się warsztaty dla trenerów europejskiego programu profilaktycznego dla gimnazjów „UNPLUGGED”. Szkolenie zorganizowała Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE we współpracy z Uniwersytetem w Gent (Belgia) oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W szkoleniu wzięli udział trenerzy z krajów Unii Europejskiej, a także Libanu i Szwajcarii. Warsztaty prowadził Daniel Pellaux (Szwajcaria) rekomendowany Master Trainer EU-DAP Faculty.

Istnieje potrzeba pozyskania nowych programów profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej. Dostępna oferta jest uboga, a niektóre programy zdezaktualizowały się. Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, podjął działania, by pozyskać i upowszechniać w Polsce nowy europejski program „UNPLUGGED”.

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki). Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 3 dniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami. W programie przewidziane są także trzy 2-3 godzinne spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Program powstał w ramach międzynarodowego projektu EU-Drug Abuse Prevention, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autorami programu jest grupa ekspertów z siedmiu krajów UE. W latach 2004-2010 program został wdrożony m.in. w: Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Austrii, Szwecji, Rumunii, Słowenii, Czechach oraz Libanie.
Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Ghent (Belgia).

   

Oprac. Anna Borkowska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa