ABC edukacji klasycznej

Publikacja omawia podstawowe założenia edukacji rozumianej w kluczu klasycznym. Wywód składa się ze szkicu historycznego analizującego przemiany kulturowe, jakie następowały na Zachodzie od czasu późnego średniowiecza, oraz z teoretycznego wykładu na temat natury i istoty edukacji klasycznej.
Autorka opisuje procesy, które prowadziły do sukcesywnego odchodzenia od idei klasycznych (zwłaszcza związanych z filozofią Arystotelesa oraz jego kontynuatorów) na rzecz subiektywizmu, relatywizmu i indywidualizmu w pojmowaniu kształcenia, omawia również miejsce tzw. sztuk wyzwolonych we współczesnej rzeczywistości szkolnej.
ABC edukacji klasycznej to publikacja łącząca perspektywę teoretyczną z praktycznymi wskazówkami dla nauczycieli i metodyków. Pozwala nie tylko na wdrożenie standardów edukacji wyznaczonych przez autorów klasycznych, ale także na zrozumienie dynamiki przemian kulturowych od czasów starożytnych, przez renesans i oświecenie, aż po czasy współczesne. Przemiany, zdaniem autorki, wpłynęły na dzisiejszy kształt szkolnictwa w Polsce.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa