Nauka w cyfrowym świecie transformacji technologicznej i globalnych wyzwań

Publikacja przygotowana z myślą o doskonaleniu kwalifikacji przez nauczycieli, koniecznym w wyniku postępującej transformacji technologicznej i globalnych wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfrowy świat. Głównym celem opracowania jest wsparcie nauczycieli w zakresie prawidłowego korzystania z nowych pomocy dydaktycznych, wdrażania edukacji medialnej oraz pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy.

W publikacji szczegółowo omówiono nowy model kształcenia w kontekście wyzwań stojących przed edukacją po okresie nauki zdalnej i hybrydowej, uwzględniono także zindywidualizowane podejście do nauczania w zależności od potrzeb i możliwości ucznia oraz etapu edukacyjnego.

Zaprezentowane materiały zawierają innowacyjne rozwiązania organizacyjne, metodyczne i programowe, wykorzystywane na potrzeby edukacji w kontekście cyfrowej rzeczywistości. Szczególnie szeroko zostały opisane kompetencje cyfrowe, wspierające wszechstronny rozwój wszystkich pozostałych kompetencji. Stosowanie technologii ma bowiem ułatwiać skuteczne docieranie do informacji, zoptymalizować proces uczenia się i nauczania, pomagać w nauce języków obcych, a także wspomagać działania w sferze przedsiębiorczości, kultury i spraw obywatelskich.

Podsumowaniem opracowania jest prezentacja przykładowych zasobów cyfrowych, dedykowanych nauczaniu klas wielojęzycznych i wielokulturowych, w tym zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa