Prawa człowieka. Handel ludźmi jako współczesna forma zniewolenia

Publikacja na temat praw człowieka, w której autorka porusza problem handlu ludźmi. W materiale omówiono przyczyny ciągłej obecności w świecie tej współczesnej formy niewolnictwa oraz regulacje prawne, których celem jest pomoc ofiarom tego procederu.

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dla innych osób zainteresowanych praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących ochrony praw człowieka. Opracowanie – oprócz wiadomości teoretycznych – zawiera historie ofiar handlu ludźmi oraz materiały będące propozycją do prowadzenia zajęć z uczniami.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa