Wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych na zajęciach edukacyjnych

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą w aktywny sposób korzystać z tablic interaktywnych i ekranów dotykowych, prowadząc szkolne zajęcia, a także dla nauczycieli-konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych czy pedagogów, którzy mogą wykorzystywać tego typu urządzenia w pracy zawodowej.Autorzy opisują możliwości w zakresie wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych na pierwszym, drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Wskazują oni przykładowe aplikacje, programy, narzędzia online oraz materiały interaktywne na dostępnych powszechnie stronach internetowych, które są użyteczne podczas korzystania z tablic i ekranów dotykowych. Udzielają także wskazówek metodycznych, formułując praktyczne uwagi dotyczące zastosowania sprzętu multimedialnego podczas zajęć.

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa