Poradnik metodyczny. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na III etapie edukacyjnym

Poradnik metodyczny przygotowany z myślą o doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli w kontekście nauczania matematyki i rozwijania myślenia matematycznego uczniów. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli III etapu edukacyjnego przede wszystkim w obszarze rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz wpływu edukacji matematycznej na dalsze kształcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych i ich życie codzienne. Celem tym jest również zaprezentowanie czytelnikom nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, koniecznych w dobie dynamicznego rozwoju technologii, oraz rekomendacja dobrych praktyk, skutecznych w zdobywaniu wiedzy matematycznej i przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

Zdaniem autora publikacji nauczyciele, aby efektywnie realizować zadania szkoły, już na początku swojej ścieżki zawodowej powinni otrzymywać systematyczne wsparcie w zakresie rozwijania umiejętności. Właśnie dlatego lektura poradnika, dedykowanego zwłaszcza poszukującym i kreatywnym nauczycielom szkół ćwiczeń, pokazuje, że ciągłe zdobywanie wiedzy tak przez uczniów, jak i nauczycieli ma wiele walorów, a matematykę czyni wszechobecną.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa