Jesteśmy wśród was. Polska szkoła oczami uczniów z doświadczeniem migracji oraz ich rodziców

Publikacja poświęcona uczniom i rodzicom z doświadczeniem migracji, dla których wspólnym odniesieniem w różnych sytuacjach szkolnych były problemy związane z edukacją w Polsce.

Autorka, ściśle związana ze społecznością migrantów, głębiej poznała ich trudności, prowadząc badania wśród migrujących uczniów, rodziców i absolwentów polskich szkół.

W publikacji zaprezentowała materiał, który stanowi cenną pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych zrozumieniem specyfiki potrzeb i problemów migrantów, a które nie zawsze muszą wynikać ze słabej znajomości języka polskiego lub różnic kulturowych. Rozmowy, które przeprowadziła z uczniami i rodzicami, pokazują, że warto podejmować próby komunikacji, ponieważ to właśnie na ich podstawie budowany jest system wsparcia i współpracy.

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa