Wykorzystanie tablic interaktywnych oraz interaktywnych monitorów dotykowych w kształceniu ogólnym. Scenariusze zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych

Publikacja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych wykorzystaniem tablic interaktywnych, tabletów i aplikacji. Zwiera 40 scenariuszy lekcji o tematyce humanistycznej, w których autorki zgodnie z podstawą programową mocno zaakcentowały kompetencje kluczowe, w tym kompetencje informatyczne. Proponowane narzędzia cyfrowe i aplikacje mogą być również wykorzystane w ćwiczeniu kompetencji m.in. z zakresu wielojęzyczności, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii lub przedsiębiorczości. Istotnym elementem każdego z nich są komentarze metodyczne oraz przedstawienie sposobów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Scenariusze stanowią propozycję realizowania na lekcjach wielu tematów i dedykowane są wybranym grupom wiekowym. Uwzględniają różne formy korzystania z tablicy interaktywnej i urządzeń mobilnych, co w zamyśle autorek jest elementem wspomagającym poznawanie zasobów merytorycznych udostępnianych uczniom przez nauczyciela.

Myślą przewodnią publikacji jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym jako świadomych odbiorców technologii – szkoły powinny zatem widzieć w nich twórczych użytkowników narzędzi cyfrowych, co może ułatwić proponowana praca.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa