Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci. Internet a prawa autorskie

Publikacja przygotowana przez doświadczonych trenerów, specjalistów w dziedzinie edukacji medialnej i cyfrowej. Adresowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zainteresowanych świadomym poruszaniem się w świecie wirtualnym, którego eksploracja stała się dla szkoły, uczniów i ich rodziców naturalnym elementem codziennego funkcjonowania.

Celem publikacji  jest pod­wyższenie kompetencji nauczycielskich w zakresie bezpiecznego, zgodnego z prawem i od­powiedzialnego wykorzystywania materiałów edukacyjnych i innych dostęp­nych w internecie. Intencją autorów jest także wzmocnienie motywacji nauczycieli do odkrywania zasobów sieci i w konsekwencji – uczynienie procesu edukacyjnego ciekawszym i skuteczniejszym.

Opracowanie  stanowi logiczną całość, ale można też sięgać do jego wybranych fragmentów – części teoretycznych oraz praktycznych w postaci scenariuszy zajęć, przyporządkowanych do poszczególnych etapów kształcenia.

Autorzy publikacji przedstawiają wielowątkową problematykę korzystania z zasobów internetu, poczynając od analizy zachowań dzieci i młodzieży w sieci, poprzez kwestie ochrony prawnej utworu i autora, kończąc na zagadnieniach zagrożeń społecznych wynikających z łatwego dostępu i poruszania się w przestrzeni wirtualnej. Przede wszystkim jednak koncentrują się na zasadach niezagrażającego ry­zykiem wykorzystywania potencjału internetu, popularyzując rozwiązania, które okazały się skuteczne – a zatem warto je wdrażać w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa