Wczesne nauczanie języka obcego nowożytnego

W publikacji zaprezentowany został przykładowy program kursu kwalifikacyjnego, opracowany z myślą o wsparciu akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedszkola oraz klas I–III pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego. Program ten został on przygotowany zgodnie z podstawowymi założeniami obowiązującego obecnie programu i uzupełniony o treści dotyczące edukacji językowej, uwzględniającej specyfikę pracy z małym dzieckiem oraz jego rozwój w obszarach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Kurs składa się z modułu metodycznego i językowego. Program zawiera przykładowe scenariusze z zakresu każdego z nich.

Wczesne nauczanie języka obcego nowożytnego. Przykładowy program kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli przedszkoli I klas I–III szkół podstawowych

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa