Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach na I, II i III etapie edukacyjnym

Przedstawiony w publikacji zestaw ramowych programów szkoleń został opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk na konieczność wpajania dzieciom – już na wczesnych etapach edukacji – zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z internetu. Szkolenia te mają za zadanie poszerzać wiedzę nauczycieli na temat bezpieczeństwa informacyjnego w placówkach oświatowych oraz uświadamiać im różnorodność i częstotliwość zagrożeń czyhających na uczniów, którzy na co dzień – często bezrefleksyjnie – używają rozmaitych urządzeń elektronicznych i technologii komunikacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa