Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą w JST – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania diagnozującego kompetencje kadr zarządzających oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w samorządach. Ponadto, badanie powinno;

  • wskazać te kompetencje, które najmocniej korelują z gotowością kadry JST do podejmowania działań prorozwojowych z zakresu doskonalenia procesów zarządzania oświatą,
  • zdiagnozować dotychczasowe metody podnoszenia kompetencji przez przedstawicieli JST,
  • zdiagnozować zapotrzebowanie na informacje i różne formy doskonalenia,
  • zidentyfikować potrzeby pracowników JST w zakresie uzyskiwania wsparcia zewnętrznego.

Badanie winno zakończyć się raportem zawierającym dokładną analizę i wyniki przeprowadzonych badań, w tym także wywiadów grupowych oraz rekomendacje wskazujące na pożądane kierunki działań o charakterze szkoleniowym i doradczym, jakie należy podjąć, aby podnieść kompetencje kadry kierowniczej i pracowników ds. oświaty JST w zakresie zarządzania oświatą oraz inicjowania
i realizowania działań prorozwojowych na rzecz lokalnej oświaty.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2016r.   

Zapraszamy do składania ofert !!!

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa