Wdrożenie podstawy programowej Etap I – Aktualności

Wdrożenie podstawy programowej Etap I – Aktualności

Wręczenie nagród w III edycji konkursu na Programy nauczania kształcenia ogólnego

19 grudnia 2012 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów III edycji konkursu na modelowe programy nauczania kształcenia ogólnego. W spotkaniu wzięli udział Pani Minister Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pan Dyrektor ORE Piotr Dmochowski-Lipski.

Kształcenie polonistyczne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – zaproszenie na konferencję

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Zakład Filologii Polskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają do udziału w Konferencji na temat: Nowa podstawa programowa w szkole. Język polski – III I IV etap edukacyjny, która odbędzie się 11 X 2012 r. w Tarnowie w auli 017 (w Budynku C) przy ul. Mickiewicza 8. Konferencja jest współfinansowana ze środków EFS w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach […]

Szkolenia w programie Cyfrowa szkoła – Fundacja CEO Partnerem ORE.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół biorących udział w programie Cyfrowa Szkoła, Uprzejmie informuję, że komponent szkoleniowy wspierający program Cyfrowa Szkoła realizowany będzie przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, Partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach współfinansowanym ze środków EFS.

Nabór na szkolenia

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie zaproponowanymi szkoleniami z zakresu prawa oświatowego, organizacji pracy szkoły i konstruowania programów nauczania – obecnie na każde szkolenie mamy zajęte wszystkie miejsca. Chętnych zapraszam do sprawdzania formularzy rejestracyjnych – w razie rezygnacji osób zapisanych miejsca są zwalniane, a formularze zapisowe na bieżąco aktualizujemy.

Zaproszenie na szkolenia w nowym roku szkolnym 2012/13

Od września 2012 r. w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego będą prowadzone kolejne szkolenia dla pracowników szkół, centrów doskonalenia nauczycieli oraz organów prowadzących.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa