Szkolenia w programie Cyfrowa szkoła – Fundacja CEO Partnerem ORE.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół biorących udział w programie Cyfrowa Szkoła,

Uprzejmie informuję, że komponent szkoleniowy wspierający program Cyfrowa Szkoła realizowany będzie przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, Partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach współfinansowanym ze środków EFS.


Fundacja CEO będzie zwracać się do Państwa (wysyłając listy elektroniczne na adresy mailowe szkół wskazane jako kontaktowe) o przekazanie pewnych danych dotyczących kierowanych przez Państwa szkół – bardzo Państwa proszę o ich wysyłanie na adresy podane w mailach otrzymywanych z CEO, w szczególności na adres: karina.sleziak@ceo.org.pl

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostanie utworzona strona internetowa Projektu – jej adres prześlemy Państwu drogą mailową.

Z poważaniem
Andrzej Jasiński
Koordynator projektu
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa