Wdrożenie podstawy programowej – Etap I

Dziecko w szkole − poradniki
 
 
Projekt edukacyjny
 
 
Ramowe plany nauczania
 
 
Realizacja podstawy programowej
 
 
Wdrożenie podstawy programowej – Inne
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa