Programy nauczania – PO KL

Programy nauczania zgodne z podstawą programową ustaloną w Rozporządzeniu MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia (Dz. U. 2012, poz. 977)

 

Programy nauczania – Gimnazjum
 
 
Programy nauczania – Gimnazjum i poziom podstawowy w szkole ponadgimnazjalnej
 
 
Programy nauczania – poszczególne etapy edukacyjne – Etyka i Wychowanie do życia w rodzinie
 
 
Programy nauczania – Szkoła podstawowa
 • Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu
 • Dzieci rosną każdego dnia. Program nauczania przyrody dla II etapu edukacyjnego, klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • Krajobrazy w przyrodzie. Program nauczania przyrody dla II etapu edukacyjnego, klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • Do trzech razy sztuka! Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej
 • Ze sztuką przez życie. Program nauczania plastyki na II etapie edukacyjnym
 • Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 • Dziecko – twórcą przyszłości. Program nauczania matematyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej
 • Wędrówka z historią. Program nauczania historii i społeczeństwa na II etapie edukacyjnym
 • Wielointeligentne odkrywanie świata. Program edukacji wczesnoszkolnej
 • Mniej mówcie – Więcej działajcie. Program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej
 • Smakowanie świata. Program nauczania dla I etapu edukacji
 • Mogą, bo myślą. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 • Modułowy program wychowania fizycznego dla II etapu edukacji
 • Jazda z techniką. Program nauczania zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego
 • Niezwykła podróż. Program nauczania matematyki dla klas IV–VI szkoły podstawowej
 • Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej – II etap edukacyjny – klasy IV-VI
 • Detektywi na tropach …historii. Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach łączonych
 • Ja mam tylko jeden świat. Program nauczania języka polskiego w klasach łączonych – II etap edukacyjny
 • Dziecko – odkrywcą zaczarowanego świata muzyki. Program nauczania muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej
 • Przygoda z Klio. Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo w szkole podstawowej – II etap edukacyjny
 • Radość uczenia się. Program nauczania języka polskiego na II poziomie edukacyjnym z elementami techniki pracy umysłowej
 • Wirtualna edukacja. Program nauczania przedmiotu zajęcia komputerowe dla II etapu edukacyjnego
 • Matematyka inna niż wszystkie. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego - klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • Twój wybór – aktywność fizyczna przez całe życie. Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego
 • Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego
 • Matematyka realistyczna. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego - klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • Program nauczania historii i społeczeństwa dla klas IV-VI dla II etapu edukacyjnego
 • W komputerowym świecie, program nauczania zajęć komputerowych dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa)
 •  
   
  Programy nauczania – Szkoła ponadgimnazjalna
 • Spotkanie. Człowiek-kultura-człowiek. Program nauczania języka polskiego na IV poziomie edukacyjnym
 • Dzieje życia na ziemi. Program nauczania z biologii
 • Szukając tożsamości. Program nauczania języka polskiego
 • Klucze do historii. Program nauczania historii dla IV etapu edukacyjnego
 • Z czystej ciekawości. Program nauczania filozofii dla IV etapu edukacyjnego
 • Rozumiem fizykę. Program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym
 • Rozwiń skrzydła. Program nauczania historii sztuki w IV etapie edukacyjnym
 • Program nauczania matematyki. IV etap edukacyjny
 • Przedsiębiorczość bez tajemnic Program zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” dla liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych (IV etap edukacyjny)
 • Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym
 • Obywatelstwo zobowiązuje Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego
 • Civis sum! - Jestem obywatelem! Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego
 • Wszechobecna chemia. Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej
 • Bliżej świata. Program nauczania geografii - IV etap edukacyjny - zakres podstawowy
 • Od harmonii do eksperymentu. Program nauczania historii muzyki w IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym
 • Kultura. Program nauczania wiedzy o kulturze w IV etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym
 • Przyroda i nauka. Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
 • Komunikacja w kulturze. Program nauczania wiedzy o kulturze IV etap edukacyjny zakres podstawowy
 • Podróż do świata chemii. Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym
 • Geografia – to lubię! Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
 • Bliżej świata i ludzi. Program nauczania geografii IV etap edukacyjny - zakres rozszerzony
 • Przyroda – interdyscyplinarne spojrzenie na świat. Program nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
 • Matematyka na TAK. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny - zakres podstawowy i rozszerzony
 • Informatyka. Program nauczania – IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony
 • Moja przygoda z geografią. Program nauczania – IV etap edukacji, zakres rozszerzony
 • Przeszłość dla przyszłości. Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok
 • Uczę się – poznaję – rozumiem. Program nauczania przyrody dla IV etapu edukacyjnego
 • Korzenie nowoczesności. Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo dla IV etapu edukacyjnego
 • Region, Polska, Europa, Świat. Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo dla IV etapu edukacyjnego
 • Oczarowani tajemnicą sztuki. Program nauczania historii sztuki dla IV etapu edukacyjnego - zakres rozszerzony
 • Klio bez tajemnic. Program nauczania historii dla IV etapu edukacyjnego – zakres rozszerzony
 • Aktywność dla zdrowia. Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego
 • Obrazując słowo. Program nauczania historii sztuki dla IV etapu edukacyjnego - zakres rozszerzony
 • Kultura 2.0. Program nauczania wiedzy o kulturze dla IV etapu edukacyjnego
 • Aktywnie na matematyce. Program nauczania matematyki dla IV etapu edukacyjnego - poziom podstawowy i rozszerzony
 • Informatyka – moja pasja! Program nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym dla IV etapu edukacyjnego
 • Program nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej
 •  
   

  Ostatnia aktualizacja:

  Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa