Ramowe plany nauczania – Aktualności

Ramowe plany nauczania – Aktualności

O organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowych materiałów skierowanych do dyrektorów szkół i wszystkich osób zainteresowanych zmianami organizacyjnymi w szkołach od 1 września 2012 roku. Materiały powstały w projekcie Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. Poradniki do pobrania…

Kalkulator do budowy szkolnych planów nauczania

W materiałach do pobrania projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” zamieściliśmy arkusz zawierający kalkulatory ułatwiające budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 roku.

Forum ORE – Ramowe i szkolne plany nauczania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zmianami organizacyjnymi w szkołach od 1 września 2012 roku na forum Ramowe i szkolne plany nauczania prowadzone w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa