Projekt edukacyjny – Szkolenia

Szkolenie: Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej – szkolenie dla liderów

Tytuł

„Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej – szkolenie dla liderów”

Organizator Szkolenie organizowane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Forma Szkolenie dwuetapowe, pierwszy etap w listopadzie/grudniu 2011, drugi – w marcu 2012.
Adresaci Nauczyciele, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni
Opis Celem szkolenia jest przygotowanie liderów do współpracy z ośrodkami doskonalenia i wspierania pracy szkół we wspomaganiu nauczycieli szkół w gminie/mieście/powiecie w stosowaniu metody projektu na wszystkich etapach edukacyjnych.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest :
–   udział w obu częściach szkolenia,
– opracowania materiałów, opisanych w programie szkolenia w części: Zadanie domowe,
– przeprowadzenia kilkugodzinnego szkolenia (do 5 godzin) na temat pracy metodą projektu edukacyjnego dla nauczycieli z macierzystej szkoły lub szkół wszystkich typów z terenu gminy, miasta lub powiatu.
Przed wypełnieniem formularza bardzo prosimy o zapoznanie się z całym programem szkolenia.
Miejsce Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05-140 Serock, tel. (0-22)7742061, 7742151, www.codkos.pl
Terminy I etap: listopad-grudzień 2011 roku, zgodnie z programem szkolenia,

II etap: marzec 2012 roku.

Nabór Zamknięty
Dodatkowe informacje Otrzymanie maila z potwierdzeniem dokonania rejestracji jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Materiały  Program szkolenia
Kontakt: Katarzyna Polak, tel. 22 345 3720
katarzyna.polak@ore.edu.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń do wyczerpania miejsc

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa