Zaproszenie na szkolenia w nowym roku szkolnym 2012/13

Od września 2012 r. w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego będą prowadzone kolejne szkolenia dla pracowników szkół, centrów doskonalenia nauczycieli oraz organów prowadzących.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację kilkunastu spotkań z zakresu prawa oświatowego, a także szkoleń dotyczących organizacji pracy szkół wszystkich typów. 3-dniowe spotkania będą odnosić się do najnowszych zmian w prawie oświatowym, a ich treści będą zgodne z podstawą programową. Celem tych form doskonalenia jest przeszkolenie ok. 900 dyrektorów i wicedyrektorów szkół wszystkich typów, a także konsultantów ds. zarządzania oświatą (lub pracowników równorzędnych) z ośrodków doskonalenia nauczycieli i przedstawicieli organów prowadzących.

 

Równocześnie planuje się przeprowadzenie jeszcze 3 szkoleń dla grupy ok. 300 nauczycieli szkół wszystkich typów z zakresu konstruowania programów nauczania, zgodnych z nową podstawą programową – ich celem jest przygotowanie uczestników do tworzenia własnych programów, jak również podniesienie umiejętności wybierania, modyfikowania i oceniania gotowych szkolnych programów nauczania.
Szkolenia będą organizowane w różnych miastach Polski od początku września do końca 2012 r. Zapisy na spotkania będą prowadzone za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej projektu od drugiej połowy lipca – wtedy również zostaną przedstawione szczegółowe programy szkoleń.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i zapisywania się na szkolenia.

Działanie realizowane w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa