Konkurs na programy nauczania − Regulamin

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektów systemowych „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” oraz „Scholaris − portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Uwaga – ważne terminy!
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 26 kwietnia 2012 r.
  • Termin wysyłania zaproszenia do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów – do dnia 11 maja 2012 roku.
  • Termin składania prac konkursowych – do dnia 30 lipca 2012 r.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 14  września 2012 r.

Zgłoszenia już wysłane zostaną rozpatrzone dopiero w terminie po 26 kwietnia.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa