Wręczenie nagród w III edycji konkursu na Programy nauczania kształcenia ogólnego

19 grudnia 2012 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów III edycji konkursu na modelowe programy nauczania kształcenia ogólnego. W spotkaniu wzięli udział Pani Minister Joanna Berdzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pan Dyrektor ORE Piotr Dmochowski-Lipski.

 

Po powitaniu przybyłych gości przez Pana Dyrektora głos zabrała Pani Minister. W swoim wystąpieniu pogratulowała wszystkim Autorom prac umiejętności tworzenia programów, podkreślając, że programy nauczania dają szkołom duże możliwości indywidualizowania swojej oferty edukacyjnej. Wskazała też na potrzebę kontynuowania dyskusji na temat sposobu i formy planowania pracy nauczyciela.
 

Na otwarty konkurs realizowany w ramach projektów systemowych: Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego oraz Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli wpłynęło łącznie 112 prac, z których nagrodzono 57 programów kształcenia ogólnego, przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy wyróżnionych prac  odebrali z rąk Pani Minister pamiątkowe dyplomy, otrzymali też  nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Programy nagrodzone we wszystkich 3 edycjach konkursu można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 

Uroczystość podsumowania Konkursu i nagrodzenia Autorów programów była też okazją do zaprezentowania liczbowych rezultatów kończącego się w dniu 31 grudnia 2012 roku projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. Koordynator projektu, Andrzej Jasiński podziękował wszystkim osobom współpracującym z zespołem projektowym w realizacji zaplanowanych działań oraz uczestnikom szkoleń i spotkań informacyjnych zachęcając równocześnie do zainteresowana zadaniami, które są realizowane w projekcie Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach.

Oprac. Andrzej Jasiński

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa