Konkurs na porgramy nauczania – Aktualności

Konkurs na porgramy nauczania – Aktualności

Poszukujemy kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego w III edycji konkursu na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, ogłasza nabór kandydatów na Ekspertów Sądu Konkursowego.

Zaproszenia do złożenia prac konkursowych

Zakończył się pierwszy etap III edycji Konkursu na programy nauczania zgodne z podstawą programową. Po analizie formalnej złożonych i nadesłanych wniosków jury konkursowe dopuściło wszystkie zgłoszenia do drugiego etapu: składania prac.

Programy nauczania zgodne z nową podstawą programową

Rezultatem rozstrzygniętego w lutym 2012 roku konkursu na programy nauczania było wyłonienie programów nauczania do 6 przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, 5 przedmiotów nauczanych w gimnazjum i na poziomie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej oraz 9 przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym.

Konkurs na programy nauczania − III edycja

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Szczegółowy regulamin i dokumenty zgłoszeniowe znajdziecie na kolejnych podstronach. Zapraszamy! Więcej…

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa