Programy nauczania – aktualności POKL

Programy nauczania – aktualności POKL

Programy nauczania – prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z prezentacji na temat szkolnych programów nauczania. Materiał ten jest poprawioną i uzupełnioną wersją prezentacji wykorzystywanej w trakcie szkoleń przeprowadzonych jesienią 2011 roku dla ponad 500 nauczycieli szkół wszystkich typów. Jej autorką jest Pani Teresa Kosyra- Cieślak. Materiały dostępne w: {phocadownload view=category|id=70|target=s}

Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego – relacja ze szkoleń

W ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” od września do grudnia 2011 roku odbyły się szkolenia pt: „Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnych z nową podstawą programową”. Spotkania odbywały się w ośrodku szkoleniowym w Dębem k/Warszawy.

Materiały wspomagające nauczycieli klas IV szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, poszukuje osób lub innych podmiotów zainteresowanych opracowaniem publikacji zawierającej materiały wspomagające […]

Materiały wspomagające nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe, poszukuje osób lub innych podmiotów zainteresowanych opracowaniem publikacji zawierającej materiały wspomagające […]

Seminarium dla rzeczoznawców podręczników szkolnych

25 listopada 2011 r., w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się seminarium dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki do kształcenia ogólnego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa