Zaproszenia do złożenia prac konkursowych

Zakończył się pierwszy etap III edycji Konkursu na programy nauczania zgodne z podstawą programową. Po analizie formalnej złożonych i nadesłanych wniosków jury konkursowe dopuściło wszystkie zgłoszenia do drugiego etapu: składania prac.

 

Zaproszenia do złożenia prac konkursowych wysłano do Autorów 181 wniosków: 49 do szkoły podstawowej, 37 do gimnazjum, 29 do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (zakres podstawowy) i 66 do szkoły ponadgimnazjalnej. Największą popularnością cieszyły się programy do:

  • języka polskiego w szkole podstawowej – 11 wniosków,
  • historii i społeczeństwa w szkole podstawowej – 9 wniosków,
  • zajęć komputerowych w szkole podstawowej – 9 wniosków,
  • języka polskiego w gimnazjum – 14 wniosków,
  • wychowania fizycznego w gimnazjum – 9 wniosków,
  • historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej – 12 wniosków
  • przyrody w szkole ponadgimnazjalnej – 9 wniosków
  • wiedzy o kulturze – 9 wniosków.

Na programy nauczania czekamy do 30 lipca 2012 roku, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 14 września 2012 roku.
Bardzo dziękujemy Wnioskodawcom za okazane zainteresowanie a wszystkim osobom i instytucjom, które życzliwie potraktowały naszą prośbę o rozpropagowanie wiadomości o ogłoszonym konkursie.

 Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa