Programy nauczania zgodne z nową podstawą programową

Rezultatem rozstrzygniętego w lutym 2012 roku konkursu na programy nauczania było wyłonienie programów nauczania do 6 przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, 5 przedmiotów nauczanych w gimnazjum i na poziomie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej oraz 9 przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym.

 

 
Zapraszamy do korzystania z programów, które zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym organizowanym w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”
 
Programy, które prezentujemy są jeszcze przed korektą, redakcją i składem stąd mogą w nich wystąpić pewne niedociągnięcia. Zdecydowaliśmy się na ich upublicznienie w takiej wersji mając nadzieję, że ich zawartość merytoryczna przeważy na usterkami technicznymi, a zaproponowane przez Autorów programów rozwiązania staną się inspiracją do planowania pracy nauczycieli rozpoczynających z dniem 1 września 2012 roku realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 
Programy są dostępne w zakładce
{phocadownload view=category|id=256|target=s}
 
 


Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa