Szkoła ćwiczeń z design thinking jako inspirujące miejsce sukcesu

W szkołach ćwiczeń pracujemy nad tym, aby rozbudowywać i wzmacniać kulturę, która wspiera nieszablonowe działania i schodzenie z utartych szlaków myślenia. Dlatego rozwijamy potencjał twórczy i metodyczny nauczycieli, którzy w swoich działaniach ciągle poszukują nowych rozwiązań w pracy z uczniami.

29 kwietnia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach szkolenia „Szkoła ćwiczeń z design thinking”.

W pierwszej części warsztatów dr Piotr Mazur przedstawił propozycję prof. Yuvala Noaha Harariego, który w swojej książce „Homo deus. Krótka historia jutra” wyróżnia trzy ery w dziejach edukacji:

  • era starożytna, w której edukacja skupiała się na wpajaniu posłuszeństwa, uczeniu się na pamięć świętych ksiąg. Nauczyciel przedstawiał uczniom pytanie, a uczniowie musieli zapamiętać, jakiej odpowiedzi na nie udzielił Platon, Arystoteles czy św. Tomasz z Akwinu;
  • w erze industrialnej – żeby poznać odpowiedź na jakieś pytanie, należało zgromadzić odpowiednie dane empiryczne, a następnie użyć narzędzi matematycznych do ich analizy;
  • era humanistyczna – wyznaje zasadę, że należy uczyć samodzielnego myślenia; warto wiedzieć co miał do powiedzenia Platon, Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu, ale ważniejsza jest własna interpretacja wiedzy.

Ten wstęp pozwolił na określenie miejsca myślenia projektowego we współczesnej szkole, o którym opowiedziała w drugiej części spotkania Aneta Duda, moderatorka metody. Omówiła proces design thinking i jego zastosowanie w praktyce szkolnej.

Design thinking jest sprawdzonym podejściem do tworzenia produktów i usług wszędzie tam, gdzie końcowy odbiorca i jego realne problemy są punktem wyjścia procesu projektowania. W efekcie powstają rozwiązania maksymalnie użyteczne, a ponadto zapewniające użytkownikowi unikalne doświadczenia.

Design thinking to przede wszystkim pewien sposób myślenia, który może stać się elementem kultury firmy, jak również placówki oświatowej. Za tym sposobem myślenia stoją:

  • kreatywność
  • otwartość
  • empatia
  • efektywna współpraca miedzy ludźmi o różnych doświadczeniach i wiedzy.

Inspirujące historie sukcesu odkryjesz, wpisując w przeglądarkę internetową np. „design thinking case studies”.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa