Materiały podsumowujące obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Publikacja zawiera sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018–2020, sfinansowanego ze środków MEN w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Celem projektu było budowanie wysokiej jakości międzypokoleniowego kapitału ludzkiego poprzez kształtowanie postaw opartych na wspólnych Polakom wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka. Realizację programu odniesiono do trzech komponentów: szkół i placówek w kraju, szkół za granicą oraz multimedialnego przewodnika dla uczniów, nauczycieli i rodziców, zainteresowanych poznaniem miejsc na Kresach związanych z kulturą polską. Projekt przyniósł wiele dobrego polskiej edukacji, a jego efekty powinny być rozwijane poprzez dalsze działania na rzecz rozbudzania patrioty­zmu młodego pokolenia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa