Rozwój Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Materiały do pobrania

Edukacja antydyskryminacyjna i międzykulturowa

Edukacja ekonomiczna

Edukacja społeczna

Edukacja prawna w podstawie programowej

Edukacja wobec wyzwań migracyjnych

Karty projektów laureatów konkursu na szkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji globalnej

Materiały z konferencji Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Nagrodzone komiksy w konkursie o Janie Karskim

Partnerstwo Wschodnie – Ukraina

Projekt „Edukacja prawna w szkole”

Projekt „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

Rozwój Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – publikacje

Rozwój kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Scenariusze zajęć

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa