Seminaria dla nauczycieli z Polski w Instytucie Yad Vashem w Izraelu

W 2006 roku została podpisana dwustronna umowa pomiędzy Instytutem Yad Vashem i Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, której celem było nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się doskonaleniem nauczycieli w Polsce i Izraelu zakresie edukacji i pamięci o Holokauście. ISHS i ORE w 2010 roku podpisały nowe porozumienie współpracy dotyczące edukacji, badań i pamięci o Holokauście w Polsce i w Izraelu. Na podstawie tego porozumienia 12 grup polskich nauczycieli miało możliwość uczestniczenie w dwutygodniowym w seminarium zorganizowanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tj. 485 nauczycieli z całej Polski.

Celem tych seminariów jest upowszechnienie wiedzy o historii i kulturze Żydów ze szczególnym uwzględnieniem historii Holokaustu oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń związana z nauczaniem w polskich i izraelskich szkołach na w/w temat.
Program wizyty obejmuje zajęcia z wykładowcami i współpracownikami Instytutu Yad Vashem na tematy związane z historią i współczesnością państwa Izrael, historią Żydów polskich oraz historią Zagłady oraz spotkania ze świadkami Zagłady. Istotnym elementem wizyty jest zwiedzanie Muzeum Zagłady i innych obiektów na terenie Instytutu Yad Vashem min. biblioteki, centrum multimedialnego. Spotkania z przedstawicielami świata polityki i kultury pozwalają zorientować się w złożonej sytuacji społecznej i politycznej państwa izraelskiego, pokazują zakres i skalę problemów.

Główną częścią są wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych, współpracowników oraz edukatorów Instytutu Yad Vashem. Wszystkie poruszane tematy w ocenie uczestników są ważne, interesujące i potrzebne. Sposób pracy i prezentacji oraz otwarte nastawienie wykładowców pozwala na żywą dyskusję, prezentację różnych punktów widzenia, przedstawienie własnych poglądów często przywołując wypowiedzi badaczy.
W trakcie wizyty nauczyciele z Polski mają możliwość zwiedzenia wielu obiektów na terenie Instytutu Yad Vashem związanych z upamiętnieniem Zagłady, ale też służących edukacji. W Muzeum Sztuki, Centrum Multimedialnym, Centrum Edukacyjnym, archiwum, w bibliotece dowiadują się czym dysponują te placówki i jak zgromadzone tam zbiory wykorzystywane są do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

W trakcie pobytu nauczyciele mają okazję poznać i zaobserwować jak funkcjonuje Instytut jego role i zadania jako placówka badawcza i edukacyjna.

Seminarium jest tak zorganizowane, że udaje się nauczycielom zobaczyć współczesny, nowoczesny Izrael, miejsca związane z historią tego państwa i naszej cywilizacji.

Przykładowe sprawozdanie nauczyciela z wizyty w IHS.


10 lat realizacji projektu „Zachować pamięć Historia i kultura dwóch narodów” – artykuł w internetowym czasopiśmie Trendy 2/2014

10 lat realizacji projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów Projekt mający na celu organizację wyjazdów młodzieży izraelskiej na wycieczki do Polski szlakiem obozów zagłady zapoczątkowany został przez rząd Izraela w roku 1988. Od tamtej pory corocznie tysiące młodych Żydów odwiedzają Polskę, zaś od kilku lat mogą także spotykać się z polską młodzieżą. Aby takie spotkania w polskich szkołach dobrze przygotować, w czasie seminariów kontaktowych w Jerozolimie nasi nauczyciele poznają wcześniej swoich partnerów – izraelskich nauczycieli. Cd…

Koordynator:
Marcin Karkut
Ośrodek Rozwoju Edukacji
marcin.karkut@ore.edu.pl
+48 22 345 37 26 wew. 501

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa