Oferta doskonalenia Wydziału Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej

w roku szkolnym 2022/2023

lp.Nazwa zadania Forma AdresatTermin realizacji
1Wychowawcza funkcja katechezy

Cele:
1.Wsparcie nauczycieli katechezy w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach katechezy;
2. Poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat wychowawczej funkcji katechezy
szkolenia Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Katechezy7-9 wrzesień 2022 r.
2Podnoszenie kompetencji nauczycieli etyki

Cele:
1.Wsparcie doradców metodycznych w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach etyki;
2. Poszerzanie wiedzy doradców metodycznych na temat wychowawczej funkcji etyki
szkolenia Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Etykikwiecień
2023 r.
3160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Cele:
1. Kultywowanie ważnych rocznic narodowych
2. Upowszechnianie wiedzy nt Powstania Styczniowego
webinariumPlacówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Historia i Teraźniejszośćstyczeń
2023 r.
4450. rocznica zawiązania się Konfederacji warszawskiej

Cel:
1. Poszerzenie wiedzy nt Konfederacji warszawskiej
2. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych
webinarium Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Historia i Teraźniejszośćluty 2023 r.
5Kobiety w policji

Cel:
Upowszechnianie wiedzy nt. historii policji kobiecej
prezentacja filmuPlacówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Historia i Teraźniejszość8 marca
2023 r.
6Udostpęnianie zasobów dotyczących JPII na ZPE i stronie ORE prezentacja materiałów Placówki doskonalenia nauczycieli i bibliotek, Biblioteki Publiczne, Nauczycielecały rok szkolny 2022/2023
7550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Cele:
1. Upowszechnianie informacji nt. Mikołaja Kopernika
2. Przedstawienie największych osiągnięć
astronoma
konferencjaPlacówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Historia i Teraźniejszość, Nauczyciele Fizyki I Geografiimaj 2023 r.
8Upamiętnienie lokalnych bohaterów

Cele:
1. Wdrażanie uczniów do pamięci o lokalnych bohaterach
2. Upowszechnianie osiągnięć lokalnych bohaterów
3. Kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę , dobro i patriotyzm
konferencja Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Historia i Teraźniejszośćczerwiec
2023 r.
9Kongres - Wychowanie do
życia w rodzinie

Cele:
1. Upowszechnianie wartości Rodziny jako środowiska zaspakajającego potrzeby rozwojowe dziecka;
2. Rozwijanie świadomości w zakresie edukacji prorodzinnej
3.Roztrzygniecie konkursu "Mamy siebie mamy tak wiele"
kongres i gala
(Gala Konkursu "Mając siebie mamy tak wiele")
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty, Dyrektorzy, Nauczyciele Wychowanie do życia w rodzinie, Katechezy, Placówki Doskonalenia Nauczycielipaździernik 2022 r.,
maj 2023 r.
10Forum wymiany zawodowej nauczycieli Wychowanie do
życia w rodzinie
przestrzeń do wymiany pomocy dydaktcznych i doświadczeń nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie cały rok szkolny 2022/2023
11Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"

Cel:
Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ramach kontynuacji zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych".
konferencja, szkolenie Nauczyciele Wychowanie do życia w rodzinie, Placówki Doskonalenia Nauczycielizadanie realizowane w roku szkolnym 2022/2023
12Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Cele:
1. Wsparcie nauczycieli w zakresie metod, form, technik i środków dydaktycznych stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
2. Aktualizacja wiedzy w obszarze WDŻ
szkolenia Nauczyciele Wychowanie do życia w rodzinie, Placówki Doskonalenia Nauczycielistyczeń - czerwiec
2023 r.
13Kongres Edukacji Klasycznej

Cel:
1. Rola edukacji klasycznej we wzmacnianiu postaw patriotycznych;
2. Uniwersalny wymiar edukacji klasycznej

kongresNauczyciele Historii, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Ko16 listopada 2022 r.
14Historia i teraźniejszość

Cele:
1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji treści związanych z przedmiotem Historia i teraźniejszość
2. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych proponowanych do wykorzystania w ramach zajęć Historia i teraźniejszość
konferencjePlacówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Historia i Teraźniejszośćlipiec - wrzesień 2022 r.
15Komunikacja społeczna a budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

Cele:
1. Wdrażanie nauczycieli do dbałości o własny wizerunek i
2. Upowszechnianie metod komunikacji społecznej
publikacja Nauczycielezadanie realizowane w roku szkolnym 2022/2023
16Edukacja dla bezpieczeństwa

Cele:
1.Upowszechanianne nowatorskich form i metod pracy w ramach zajęć EDB
2. Wdrażanie do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem własnym w sytuacjach zagrożenia
warsztaty dla nauczycieli z udziałem służb zapewniających bezpieczeństwoNauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwamarzec
2023 r.
17Poznaj Polskę

Cel:
Upowszechnianie interaktywnego środka dydaktycznego
publikacja/mapa ineraktywna na stronie www.ore.pl konferecjaPlacówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele, Wychowawcy2022/2023
18Maciej Miechowita

Cel:
1. Prezentacja filmu edukacyjnego
2. Upowszechnianie sylwetki Macieja Miechowity/odkrywcy/lekarza/wychowawcy
konferencja Nauczyciele Historia i Teraźniejszość, Placówki Doskonalenia Nauczycielikwiecień
2023 r.
19Maciej Miechowita,
odkrywca/ lekarz/wychowawca

Cele:
1. Przybliżenie sylwetki wybitnego polskiego humanisty, ze zwróceniem uwagi na aktualność odbioru postaci w dzisiejszym życiu
2. Zastosowanie filmu krótkometrażowego jako środka dydaktycznego w ramach zajęć edukacyjnych
film krótkometrażowy, planszowa gra edukacyjna, publikacjaUczniowie, Nauczycielelistopad
2022 r.
20Opracowanie podręcznika
do filozofii
dla szkół ponadpodstawowych (zakres podstawowy i rozszerzony)
publikacjaNauczyciele Filozofiiwrzesień
2022 r.
21Szkolenia organizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli NarodowejszkoleniaNauczyciele Historia i Teraźniejszość wrzesień - grudzień
2022 r.
22Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów

Cele:
1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie merytorycznym, metodycznym i kulturowym;
2. Utrzymanie stałej współpracy merytorycznej z przedstawicielami Yad Vashem
seminariumNauczyciele Historia i Teraźniejszość, Placówki Doskonalenia Nauczycielilistopad
2022 r. i marzec/ kwiecień
2023 r.
22EPANseminariumzadanie realizowane w roku szkolnym 2022/2023
23Kontynuowanie prowadzenia
portalu
ww.polska-izrael.edu.
pl-Zachować pamięc. Kultura dwóch narodów.
prowadzenie strony internetowejNauczyciele Historia i Teraźniejszość zadanie realizowane w roku szkolnym 2022/2023
24Edukacja klimatyczna

Cele:
1. Aktualizacja wiedzy
w obszarze
edukacji klimatycznej
2. Kształtowanie właściwych
postaw w zakresie edukacji
klimatycznej
konferencjaPlacówki Doskonalenia Nauczycieli, Nauczyciele Biologii, Geografiipaździernik/ listopad
2022 r.
25Historia rodzinna i historia lokalna, czyli jak wychowywać młodych odkrywców przeszłości

Cele:
1. Przedstawienie metod edukacyjnych umożliwiających wykorzystanie źródeł do historii rodzinnej
2. Określenie możliwości rozwoju pasji historycznej wśród uczniów w wyniku zajęć dot. historii rodzinnej i lokalnej.
warsztaty Placówki Doskonalenia Nauczycieli,Nauczyciele Historia i Teraźniejszośćlistopad
2022 r.
26Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”

Cele:
1. Wdrażanie do właściwych postaw
społecznych
2. Wsparcie opiekunów wolontariatu w zakresie form i metod pracy
seminariumNauczyciele, Wychowawcywrzesień/ październik 2022 r.
27Jagiellonowie, Wazowie i inni. Historia relacji polsko-szwedzkich w okresie nowożytnym

Cele:
1. Prezentacja najnowszych odkryć z z zakresu historii Polski okresu Jagiellonów, Wazów
2. Ukazanie stosunków polsko szwedzkich w okresie nowożytnych
konkurs merytorycznyNauczyciele Historia i Teraźniejszość, Uczniowierok szkolny 2022/2023

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa