Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów

Projekt realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” składa się z komponentów:

  • Bliżej siebie
  • Spotkania młodzieży polsko-izraelskiej
  • Serwis www.polska-izrael.edu.pl
  • Sieć koordynatorów regionalnych
  • Pamięć i edukacja – uczymy się od siebie

 

 

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa