Sieć koordynatorów regionalnych edukacji o historii i kulturze Żydów

Sieć koordynatorów regionalnych edukacji o historii i kulturze Żydów − 22 koordynatorów z całej Polski . Powołując w ORE w 2006 roku sieć koordynatorów regionalnych edukacji o kulturze i Zagładzie Żydów rozpoczęliśmy jej systemowe doskonalenie oraz wsparcie w pozyskiwaniu nowej wiedzy i kompetencji. Założyliśmy, że oferując doskonalenie trenerom czy nauczycielom -multiplikatorom, zaangażowanym w realizację projektów o tematyce żydowskiej, stworzymy na terenie całego kraju sieć wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego dla nauczycieli uczących historii i kultury Żydów.  Naszym celem jest ciągłe zapoznawanie aktywnie realizujących ww.  tematykę  nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami nauki historycznej, uświadamianie zmian dokonujących się w interpretacji wydarzeń i procesów historycznych – zwłaszcza z historii najnowszej oraz wyposażanie w umiejętności krytycznej analizy i interpretacji przekazów źródłowych. Trenerzy odpowiedzialni są za koordynacje i organizacje działań w regionie w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, w tym: szkolenia, konferencje, spotkania, wystawy; tworzenie bazy szkół − nauczycieli zainteresowanych współpracą, wymianą i spotkaniami z młodzieżą izraelską.

Więcej informacji na www.polska-izrael.edu.pl

Koordynator:
Marcin Karkut
Ośrodek Rozwoju Edukacji
marcin.karkut@ore.edu.pl
+48 22 345 37 26 wew. 501

 

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa