Strona internetowa: www.polska-izrael.edu.pl

Strona internetowa: www.polska-izrael.edu.pl zarządzana przed Ośrodek Rozwoju Edukacji ma na celu gromadzenie materiałów merytorycznych dotyczących organizacji, przeprowadzania i ewaluacji spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej.

Są zamieszczanie na niej m.in.: informacje o wydarzeniach dotyczących tematyki strony, sprawozdania ze spotkań polsko-izraelskich tworzone przez nauczycieli, będących koordynatorami tych spotkań, baza szkół – adresy i dane szkół, które wzięły udział w programie, materiały – opisy programów, publikacje do pobrania, artykuły prasowe, scenariusze zajęć, opisy własnych projektów dotyczących tej tematyki, sprawozdania z wizyt i wskazówki bibliograficzne, forum, linki do instytucji realizujących podobne programy.

Dane liczbowe dotyczące strony: liczba odsłon strony (także powtórne odwiedziny) − 20685 osób, użytkownicy strony − 9739 osób. 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa