Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej – Edukacja ekologiczna

Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej – Edukacja ekologiczna

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2021

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

fot. Fotolia.com

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, który został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństw.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa